ZMĚNY VE VEDENÍ NÁRODNÍ GALERIE PRAHA

30.04.2019

Vedením Národní galerie Praha byl dočasně pověřen Ivan Morávek. Stalo se tak po odvolání dosavadního generálního ředitele Jiřího Fajta ministrem kultury Antonínem Staňkem.

Základním úkolem pověřeného ředitele Ivana Morávka je zajištění kontinuity chodu organizace a její stabilizace.

„Do Národní galerie přicházím jako krizový manažer. Mým cílem je v první řadě zajistit pokračování a dokončení aktuálních úspěšně rozpracovaných projektů. Současně zahájím vyhodnocení personální, ekonomické a procesní situace v instituci a připravím návrhy dalších kroků,“ uvedl Ivan Morávek.

Vedení Národní galerie Praha (NGP) pečlivě sleduje a vnímá vypjatou situaci v médiích a také nejrůznější spekulace, které se objevily v souvislosti s odchodem generálního ředitele Jiřího Fajta.

V posledních dnech zazněly informace o možném zrušení některých výstav v NGP.  Výstava Indický poklad: Královské sbírky z Džódhupuru nebyla dosud zajištěna smluvním vztahem a indičtí partneři dnes informovali vedení NGP o jejich záměru v přípravě výstavního projektu nepokračovat. Výstava přesahovala finanční možnosti NGP, a tak navzdory nesporné umělecko-historické kvalitě sbírek, vedení NGP tuto informaci vzalo na vědomí.

Národní galerie Praha neobdržela žádné další vyjádření svých zahraničních partnerů o pozastavení spolupráce.  

Medializované neuzavření smlouvy o daru sbírky manželů Zemanových bohužel vyplynulo z náhlého úmrtí Petra Zemana. Další osud sbírky se tímto stává předmětem dědického vypořádání. Pokud to okolnosti umožní, NGP ráda naváže na již proběhlá jednání. 

NGP hodlá pokračovat v nastoleném směřování své výstavní dramaturgie. Personální změny ve vedení NGP by neměly mít zásadní vliv na chod instituce.

Prohlášení odborové organizace NGP.

„Pozici finančního ředitele jsem odstupujícímu generálnímu řediteli Jiřímu Fajtovi nabídnul, nemohl jsem ani učinit  jinak. Je to formální zákonný postup, který mi ukládá Zákoník práce dle par. 73/a odst.2 a právní řád ČR. Může to vypadat na první pohled paradoxně, ale takové jsou české zákony, a já je musím respektovat. Pan Fajt ostatně nabídku nepřijal, a v tomto okamžiku je toto téma již zcela bezpředmětné. Nerozumím tomu, proč se média dopředu neseznámí s problematikou komplexně a před vypuštěním této „senzační” zprávy mě nekontaktují. V celkovém kontextu pak takto podaná zprava působí účelově a vytváří negativní obraz současného managementu Národní galerie Praha,“ uvedl Ivan Morávek.

TISKOVÁ ZPRÁVA Situace v NGP měsíc po změně vedení

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop