Buddha zblízka

Karta Klubu přátel NGP
Staňte se členem Klubu přátel NGP a podpořte nás.
Buddhistické umění z Museum Rietberg Zürich a Národní galerie Praha

Kdo byl Buddha Šákjamuni a co přináší jeho učení? Jakými cestami se šířil buddhismus z Indického subkontinentu do jihovýchodní Asie, Číny, Tibetu, Japonska a dalších oblastí? Historii buddhistického umění od jeho počátků představí poprvé v České republice výstava pořádaná Národní galerií Praha ve spolupráci s curyšským Muzeem Rietberg. Exponáty vytvořené od 2. až 3. po 20. století jsou výběrem nejvýznamnějších sochařských, malířských a dalších děl buddhistického umění ze sbírek obou institucí. Výstava prostřednictvím uměleckých děl, audiovizuálních a interaktivních prvků provede diváky tematickými kapitolami buddhistického umění a poučí je o vzniku a šíření buddhismu v asijských kulturách včetně jeho reflexe v českých zemích.

Úvodní kapitola výstavy ukáže rozmanitost, s jakou postavu zakladatele buddhismu zobrazovali umělci v oblastech, kam se jeho učení rozšířilo. Následují díla s náměty legend ze života Buddhy ⁠–⁠ od jeho narození provázeného zázračnými okolnostmi po vstup do nirvány. Oddíl věnovaný učení buddhismu představí dva základní směry, théravádový a mahájánový, arhaty jako první šiřitele Buddhova učení, a dále buddhy a bódhisattvy ⁠–⁠ postavy rozmanitého panteonu mahájánového buddhismu. Kapitola věnovaná šíření buddhismu napříč Asií obsáhne portréty mnichů, psané i tištěné buddhistické texty, zvukovou instalaci recitovaných modliteb nebo modely stúp určené k uchování relikvií. Závěrem výstava představí ohlasy buddhistické filozofie a praxe v českých zemích od konce 19. století po současnost včetně zájmu o sběratelství buddhistického umění.

Mezinárodní výstavní projekt připravuje Národní galerie Praha ve spolupráci s Museum Rietberg Zürich. 

Vedoucí kurátoři: Markéta Hánová, Johannes Beltz
Kurátorky Národní galerie Praha: Zdenka Klimtová, Michaela Pejčochová, Jana Ryndová, Lenka Gyaltso
Kurátorky Museum Rietberg Zürich: Anna Hagdorn, Khanh Trinh, Alexandra von Przychowski

Prohlédněte si digitalizovaný svitek online.  

Lidé

Mgr. Markéta Hánová, Ph.D.
Ředitelka Sbírky asijského umění
PhDr. Zdenka Klimtová
Kurátorka Sbírky asijského umění
Mgr. Michaela Pejčochová, Ph.D.
Kurátorka Sbírky asijského umění
Mgr. Jana Ryndová, Ph.D.
Kurátorka Sbírky asijského umění

Partneři akce

Rietberg Museum Zürich
Eine Kulturinstitution der Stadt Zurich
The Robert H. N. Ho Family Foundation
Senát Parlamentu ČR
Velvyslanectví švýcarské konfederace
Radio 1
Forbes