Dospělí

Zprostředkováváme výstavy a sbírkové expozice veřejnými programy, které mohou mít různorodé formy od komentovaných prohlídek, přednášek a diskusí, tvůrčích dílen až po performativní akce za účasti umělců.

Zprostředkováváme výstavy a sbírkové expozice veřejnými programy, které mohou mít různorodé formy od komentovaných prohlídek, přednášek a diskusí, tvůrčích dílen až po performativní akce za účasti umělců. Vytváříme otevřený prostor pro setkání a propojení uměleckých děl, kurátorů, umělců, specialistů z různých společenských oborů a široké veřejnosti. Naše programy přinášejí nové pohledy na umění, vzdělávání a zážitek. Každoročně otevíráme kurzy dějin umění, jež si kladou za cíl důkladně seznámit účastníky s uměním od gotiky po současnost. Probíhají v přímém kontaktu s originály výjimečných uměleckých děl, ale i prostřednictvím kvalitních obrazových prezentací. Mládeži, dospělým i seniorům jsou určeny pravidelné celodenní výtvarné dílny. Pro ty, kteří se chtějí věnovat klasičtějším technikám, jako je kresba či malba, realizujeme celoroční výtvarné kurzy. Vytváříme otevřené prostředí, kde se můžete setkat s projekty z různých oborů výtvarného, hudebního, literárního a dramatického či tanečního umění, a z oblasti architektury. Často tyto obory vzájemně propojujeme.
Nabízíme prohlídky a výtvarné dílny pro školní či zájmové skupiny se specifickými potřebami.  Objednávky a příprava těchto programů fungují individuálně, proto nás v případě zájmu kontaktujte na vzdelavani@ngprague.cz.