Tvůrčí dílny a ateliéry

Teenagerům a dospělým jsou určeny pravidelné tvůrčí dílny rozvíjející témata aktuálních výstav. Jejich cílem je inspirovat k vlastní tvorbě a propojit interpretaci uměleckých děl se zážitkem a experimentem.

Mládeži i dospělým jsou určeny pravidelné tvůrčí dílny rozvíjející témata aktuálních výstav. Jejich cílem je inspirovat k vlastní tvorbě a propojit interpretaci uměleckých děl se zážitkem a experimentem. Chcete se věnovat klasičtějším technikám, jako je kresba či malba? Nabízíme celoroční výtvarné kurzy, zaměřené na zvládnutí základních i pokročilejších výtvarných problémů.
Pro mladé tvůrce pořádá NGP pravidelné úterní ateliéry ve Veletržním paláci, kde je možné  rozvíjet tvůrčí schopnosti, kritické myšlení a interpretaci uměleckých děl.