Pronájem prostor

Veletržní palác je klenotem české funkcionalistické architektury, původně určený pro konání veletrhů, je sídlem Národní galerie Praha od roku 1976. Palác byl postaven v letech 1925 až 1928 podle návrhu architektů Josefa Fuchse a Oldřicha Tyla ⁠–⁠ v té době jako největší stavba svého druhu na světě. Je domovem sbírek umění 19. 20. a 21. století Národní galerie, která zde na ploše o velikosti 13 500 m2 představuje více jak dva tisíce uměleckých děl.

Klášter sv. Anežky České založila ve 30. letech 13. století přemyslovská princezna sv. Anežka Česká a dnes patří k nejvýznamnějším gotickým stavbám Prahy. Přístupné jsou všechny význačné prostory, včetně oratoře sv. Anežky, Svatyně Salvátora a kostela sv. Františka s místem uložení ostatků krále Václava I. V klášterním komplexu prezentuje Národní galerie sbírkovou expozici středověkého umění Čech a střední Evropy.

Šternberský palác patří mezi nejvýznamnější díla světské architektury nastupujícího vrcholného baroka v Čechách. Národní galerie Praha v tomto paláci plánuje otevřít novou sbírkovou expozici Staří mistři II.

Schwarzenberský palác je jednou z nejkrásnějších a nejvýznamnějších renesančních staveb v Praze. Palác, rozvržený do tří křídel obklopujících arkádový dvůr, je v mnohém ovlivněn italskými renesančními vzory. V prostorech paláce byla na podzim roku 2019 otevřena expozice s názvem Staří mistři, která představuje výběr nejvýznamnějších mistrovských děl ze Sbírky starého umění.

Salmovský palác je klasicistní trojkřídlá budova palácového typu s čestným dvorem na Hradčanském náměstí. V roce 2004 převzala budovu do správy Národní galerie v Praze, zrekonstruovala ji jako výstavní prostory a navázala tak na rekonstrukci vedlejšího Schwarzenberského paláce.