Naše sbírky

Dnešní Sbírka starého umění představuje historické jádro NGP. Zahrnuje také díla z legendární kunstkomory císaře Rudolfa II., kam patří i známá Růžencová slavnost od Albrechta Dürera. Unikátním způsobem tak reprezentuje více než čtyřsetletou tradici sběratelství v českých zemích, patřící k důležitým kapitolám evropské kultury a historie muzejnictví.

Sbírka umění 19. století a klasické moderny spravuje v současné době více než 9 000 obrazů a 5 000 plastik. Základ sbírkového fondu vznikal díky akviziční činnosti Obrazárny Společnosti vlasteneckých přátel umění a Moderní galerie, k zásadnímu obohacení sbírky pak přispěl legendární nákup kolekce francouzského umění Československým státem v roce 1923.

Sbírka moderního a současného umění čítá více než 10 000 uměleckých předmětů – zhruba 40 000 maleb, téměř 30000 soch a okolo 800 děl spadající do kategorie nových médií. Napříč médii jde soubor více než 2 500 děl, který v roce 2002 věnoval Národní galerii Praha umělec, kurátor a teoretik Jiří Valoch a který zahrnuje české i světové umění od šedesátých let 20. století do současnosti.

Sbírka grafiky a kresby Národní galerie Praha náleží mezi první desítku největších a nejvýznamnějších grafických sbírek v Evropě. Svým počtem kolem 400 tisíc grafik, kreseb a zlomků iluminovaných rukopisů z období od středověku do současnosti je největší sbírkou Národní galerie.

Pro asijské sbírky v Národní galerii bylo ministerským dekretem v listopadu 1951 zřízeno Oddělení orientálního umění. V současnosti spravuje Sbírka asijského umění přes 13 tisíc uměleckých předmětů původem z Japonska, Číny, Koreje, Tibetu, Střední, jižní a jihovýchodní Asie a Předního východu.