Naše sbírky

Dnešní Sbírka starého umění představuje historické jádro NGP. Zahrnuje také díla z legendární kunstkomory císaře Rudolfa II., kam patří i známá Růžencová slavnost od Albrechta Dürera. Unikátním způsobem tak reprezentuje více než čtyřsetletou tradici sběratelství v českých zemích, patřící k důležitým kapitolám evropské kultury a historie muzejnictví.

Sbírka moderního umění spravuje v současné době více než 9 000 obrazů a 5 000 plastik. Základ sbírkového fondu vznikal díky akviziční činnosti Obrazárny Společnosti vlasteneckých přátel umění a Moderní galerie, k zásadnímu obohacení sbírky pak přispěl legendární nákup kolekce francouzského umění Československým státem v roce 1923.

Sbírka umění po roce 1945, která zahrnuje autory z české i zahraniční scény od 2. světové války po současnost, čítá více než 10 000 uměleckých předmětů. Hodnotným přínosem pro sbírku byl v roce 2002 dar více než 2 500 děl od teoretika, kurátora a umělce Jiřího Valocha. Ke Sbírce moderního a současného umění je přiřazena sbírka architektury, která od svého založení v roce 1986 spravuje nad 20 000 položek.

Sbírka grafiky a kresby Národní galerie Praha náleží mezi první desítku největších a nejvýznamnějších grafických sbírek v Evropě. Svým počtem kolem 400 tisíc grafik, kreseb a zlomků iluminovaných rukopisů z období od středověku do současnosti je největší sbírkou Národní galerie.

Pro asijské sbírky v Národní galerii bylo ministerským dekretem v listopadu 1951 zřízeno Oddělení orientálního umění. V současnosti spravuje Sbírka umění Asie přes 13 tisíc uměleckých předmětů původem z Japonska, Číny, Koreje, Tibetu, Střední, jižní a jihovýchodní Asie a Předního východu.