Sbírka umění Asie

Pro asijské sbírky v Národní galerii bylo ministerským dekretem v listopadu 1951 zřízeno Oddělení orientálního umění. V současnosti spravuje Sbírka umění Asie přes 13 tisíc uměleckých předmětů původem z Japonska, Číny, Koreje, Tibetu, Střední, jižní a jihovýchodní Asie a Předního východu.

Lidé

Mgr. Markéta Hánová, Ph.D.
Ředitelka Sbírky umění Asie
PhDr. Zdenka Klimtová
Kurátorka Sbírky umění Asie
Mgr. Michaela Pejčochová, Ph.D.
Kurátorka Sbírky umění Asie
Mgr. Jana Ryndová, Ph.D.
Kurátorka Sbírky umění Asie