Mgr. Jana Ryndová, Ph.D.

Mgr. Jana Ryndová, Ph.D.

Kurátorka Sbírky asijského umění
Kurátorka japonského a korejského umění

Vystudovala estetiku (2002) a japanologii (2005) na FF UK. V letech 2008⁠–⁠2012 absolvovala stáž na kjótské Doshisha University a v roce 2013 obhájila dizertační práci Drama Jošicune mezi květy sakur. Minamoto no Jošicune jako stratég, dvořan a literární mýtus. Od r. 2013 působí jako kurátorka japonské sbírky v Národní galerii Praha. Věnuje se zejména spojení japonských dřevořezů a dramatu období Edo. V návaznosti na spolupráci s Art Research Center při kjótské Ritsumeikan University rovněž pokračuje v postupné digitalizaci dřevořezů ve sbírkách NGP.

Související

Buddha zblízka
  • 2/12 2021—24/4 2022
  • Valdštejnská jízdárna