Lidé

Generální ředitelka

Alicja Knast
Generální ředitelka

Vedení

Mgr. Eva Balaštíková
Ředitelka Odboru dokumentace sbírkového fondu
Mgr. Štěpánka Chlumská
Dočasně pověřena řízením Sbírky starého umění
Mgr. Eva Giese, MBA
Kancléřka, Ředitelka Kabinetu generální ředitelky
Mgr. Markéta Hánová, Ph.D.
Ředitelka Sbírky asijského umění
Mgr. Veronika Hulíková
Ředitelka Sbírky umění 19. století a klasické moderny
PhDr. Martin Musílek, Ph.D.
Ředitel Odboru vědy a výzkumu
Mgr. Radka Neumannová
Ředitelka sekce Strategie a plánování
Mgr. Michal Novotný
Ředitel Sbírky moderního a současného umění
Ing. Dušan Perlík
Ředitel Odboru ochrany sbírkového fondu
PhDr. Alena Volrábová, Ph.D.
Ředitelka Sbírky grafiky a kresby
Ing. Irena Žáčková
Finanční ředitelka, Dočasně pověřena řízením sekce Provoz a investice

Kurátoři

Mgr. Martina Bezoušková, Ph.D.
Kurátorka Sbírky umění 19. století a klasické moderny
PhDr. Tomáš Hladík
Kurátor Sbírky starého umění
Mgr. et Mgr. Helena Huber-Doudová
Kurátorka Sbírky architektury
Adéla Janíčková, MA
Kurátorka Sbírky moderního a současného umění
PhDr. Zdenka Klimtová
Kurátorka Sbírky asijského umění
PhDr. Petra Kolářová, PhD.
Kurátorka Sbírky grafiky a kresby
PhDr. Olga Kotková, Ph.D.
Kurátorka Sbírky starého umění
PhDr. Blanka Kubíková, Ph.D.
Kurátorka Sbírky grafiky a kresby
Mgr. Dalibor Lešovský
Kurátor Sbírky grafiky a kresby
Mgr. Alice Němcová
Kurátorka Sbírky umění 19. století a klasické moderny
PhDr. Irena Nývltová
Kurátorka Sbírky umění 19. století a klasické moderny
Mgr. Michaela Pejčochová, Ph.D.
Kurátorka Sbírky asijského umění
PhDr. Anna Pravdová, Ph.D
Kurátorka Sbírky umění 19. století a klasické moderny
Mgr. Jana Ryndová, Ph.D.
Kurátorka Sbírky asijského umění
Mgr. Petr Šámal, Ph.D.
Kurátor Sbírky grafiky a kresby
PhDr. Adriana Šmejkalová, Ph.D.
Kurátorka Sbírky grafiky a kresby
PhDr. Martina Jandlová Sošková, Ph.D.
Kurátorka Sbírky starého umění
PhDr. Andrea Steckerová, Ph.D.
Kurátorka Sbírky starého umění
Mgr. Zuzana Wagner, Ph.D.
Kurátorka Sbírky moderního a současného umění
PhDr. Petra Zelenková, Ph.D.
Kurátorka Sbírky grafiky a kresby

Věda a výzkum

Odbor ochrany sbírkového fondu

Ing. Václava Antušková
Vědecká pracovnice chemicko-technologické laboratoře
Ing. Kateřina Hricková
Vědecká pracovnice chemicko-technologické laboratoře
Ing. et Bca. Martina Bajeux Kmoníčková
Vědecká pracovnice chemicko-technologické laboratoře
doc. MgA. Adam Pokorný, Ph.D.
Vedoucí Restaurátorského oddělení
Ing. Radka Šefců
Vedoucí chemické laboratoře

Odbor dokumentace sbírkového fondu

MgA. David Stecker
Vedoucí oddělení Fotografická dokumentace