PhDr. Olga Kotková, Ph.D.

PhDr. Olga Kotková, Ph.D.

Kurátorka Sbírky starého umění
Kurátorka Sbírky starého umění; odborně se věnuje především německému, rakouskému a nizozemskému malířství a sochařství 15.⁠–⁠16. století, dále se zabývá rudolfínským malířstvím a vlámským malířstvím 17. století. Zaměřuje se i na vztahy a uměleckou výměnu mezi nizozemským a německým uměním a uměleckou tvorbou v zemích Koruny české. Z těchto tematických oblastí vydala u nás i v zahraničí celou řadu publikací, např. k tvorbě Lucase Cranacha, Albrechta Dürera, Roelandta Saveryho. Je také autorkou soupisových katalogů Národní galerie Praha, a to Netherlandish Painting 1480-1600, German and Austrian Painting of the 14th-16th Centuries a spoluautorkou katalogu German, Austrian, French, Hungarian and Netherlandish Sculpture 1200-1550.

Související

Staří mistři II
  • 31/12 1977—1/1 9999
  • Šternberský palác
Falza? Falza!
  • 18/11 2021—1/5 2022
  • Šternberský palác