Sbírka starého umění

Dnešní Sbírka starého umění představuje historické jádro NGP. Zahrnuje také díla z legendární kunstkomory císaře Rudolfa II., kam patří i známá Růžencová slavnost od Albrechta Dürera. Unikátním způsobem tak reprezentuje více než čtyřsetletou tradici sběratelství v českých zemích, patřící k důležitým kapitolám evropské kultury a historie muzejnictví.

Rembrandt,-Učenec-ve-studovně,-1634,-NGP.jpg
Rembrandt van Rijn, Učenec ve studovně, 1634, NGP

Sbírka starého umění čítá více než 7 000 uměleckých předmětů. Náleží k ní vynikající fond děl české i středoevropské provenience, a to především ze 14. až 16. století (Mistr Vyšebrodského a Třeboňského oltáře, Mistr Michelské madony, Mistr Rajhradského oltáře, Mistr Litoměřického oltáře, Mistr Oplakávání ze Žebráku, Monogramisté IP a IW). Dále zahrnuje významný konvolut rané německé a nizozemské deskové malby (Mistr Studně života, Hans Holbein starší, Lucas Cranach starší a mladší, Hans Baldung Grien) a také fond italských primitivů většinou ze sbírky arcivévody Františka Ferdinanda d‘ Este (včetně Bernarda Daddiho a Lorenza Monaca). 

Základ druhé části sbírky uměleckých děl od pozdní renesance až po klasicismus vychází z významného fondu barokních šlechtických sbírek, mimo jiné i z kolekce bývalých sbírek Berky z Dubé a Nosticů. Středoevropské a zejména české umění je zastoupeno reprezentativním výběrem prací od rudolfínského období až do éry Josefa II. (Bartolomeus Spranger, Hans von Aachen, Adrian de Vries, Roelant Savery, Karel Škréta, Michael Willmann, Jan Kryštof Liška, Jan Kupecký, Matthias Bernhard Braun, Petr Brandl, Václav Vavřinec Reiner, František Karel Palko, Norbert Grund, Ignác Platzer). Téměř encyklopedický charakter má kolekce barokního malířství z Rakouska a Německa (Georg Flegel, Jacob Marell, Johann Heiss, Franz Anton Maulbertsch), což platí i pro fond vlámské a holandské malby (Rembrandt, Frans Hals, Gerrit Dou, Willem Kalf, Pieter Claesz., Jan van Goyen, Jacob van Ruisdael, Peter Paul Rubens, Jacob Jordaens, Anthony van Dyck). Naproti tomu italská sbírka nezastupuje všechny umělecké školy, ale také zahrnuje významné konvoluty mistrovských děl (Agnolo Bronzino, Domenico Fetti, Sebastiano Ricci, Giambattista Tiepolo). Spíše jen jednotlivá umělecká díla představují aspekty francouzského, španělského a anglického umění (El Greco, Simon Vouet, Charles Le Brun, Pierre Mignard, Sébastian Bourdon, Goya, Joseph Wright of Derby). Na fondu Sbírky starého umění lze doložit příběhy o sběratelství a veškerých souvislostech týkajících se zakázek bohemikálních nebo středoevropských referencí, které dávají kolekci vysokou historickou hodnotu.
V současné době jsou významná díla ze Sbírky starého umění vystavována ve třech expozicích: od roku 2000 v klášteře sv. Anežky České instalace „Umění středověku v Čechách a střední Evropa 1200⁠–⁠1550“, od roku 2019 ve Schwarzenberském paláci na Hradčanském náměstí výběr mistrovských děl umění renesance a baroka „Staří mistři“ podle architektonického návrhu AP Ateliéru Josefa Pleskota a od roku 2020 ve Šternberském paláci expozice „Staří mistři II“. Sbírka starého umění dále spravuje dvě externí expozice: v zámku Kinských ve Žďáru nad Sázavou a obrazárně Nostického paláce (sídlo Ministerstva kultury ČR).

Prozkoumejte webovou databázi děl a životopisných údajů k malíři Petru Brandlovi.

Kontakt

Lidé

PhDr. Olga Kotková, Ph.D.
Ředitelka Sbírky starého umění
Mgr. Štěpánka Chlumská
Kurátorka Sbírky starého umění
PhDr. Tomáš Hladík
Kurátor Sbírky starého umění
PhDr. Martina Jandlová Sošková, Ph.D.
Kurátorka Sbírky starého umění
PhDr. Andrea Steckerová, Ph.D.
Kurátorka Sbírky starého umění

Výstavy a expozice sbírky