Vstupné a objednávky programů

Vstupné - Budovy

Budovy Základní Snížené Školní skupiny
(od 16 let)
Šternberský palác 180 Kč 100 Kč 60 Kč
Veletržní palác 250 Kč 140 Kč 60 Kč
Schwarzenberský palác 250 Kč 140 Kč 60 Kč
Klášter sv. Anežky České 250 Kč 140 Kč 60 Kč