PhDr. Adriana Šmejkalová, Ph.D.

PhDr. Adriana Šmejkalová, Ph.D.

Kurátorka Sbírky grafiky a kresby

Působí v Národní galerii jako kurátorka grafiky a kresby druhé poloviny 20. století po současnost.

Je absolventkou Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Studium dějin umění završila disertační prací na téma Zrcadlo reality v obrazech snů 19. a 20. století ⁠–⁠ Tvůrčí individualita versus chaos doby. Zajímá se o zobrazování oneirických představ v evropském umění od antiky až po moderní díla, vedoucí k pochopení nejen lidské duše ale celé kultury. Zabývá se teorií vizuálního umění, psychologií a filozofií. Specializuje se na poválečné umění a zejména tvorbu 60. a 70. let 20. století.