Mgr. Veronika Hulíková

Mgr. Veronika Hulíková

Ředitelka Sbírky umění 19. století a klasické moderny

Veronika Hulíková vystudovala dějiny umění na Univerzitě Karlově v Praze, odborně se věnuje českému malířství přelomu 19. a 20. století, uspořádala monografické výstavy Otakara Lebedy (2009), Jakuba Schikanedera (2012) a Ludvíka Kuby (2013), společně s Otto M. Urbanem a Filipem Wittlichem připravila stálou expozici 1796⁠–⁠1918 Umění dlouhého století. V současné době spolupracuje na grantové projektu Malíř Josef Mánes (1820⁠–⁠1871).