Mgr. Eva Balaštíková

Mgr. Eva Balaštíková

Ředitelka Odboru dokumentace sbírkového fondu

Po studiích na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (obor Dějiny umění) pracovala v Národním památkovém ústavu v Ústí nad Labem, kde se odborně zabývala zámeckými interiéry a historickými expozicemi, zabezpečovala restaurování mobiliárních fondů, v rámci odborného zájmu se specializovala zejména na díla uměleckého řemesla. V letech 1996⁠–⁠2018 přednášela na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem dějiny uměleckého řemesla a počátky designu.

V letech 1997⁠–⁠2007 řídila Středočeské muzeum v Roztokách, poté Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem, od roku 2015 je zaměstnána v Národní galerii Praha.