Mgr. Dalibor Lešovský

Mgr. Dalibor Lešovský

Kurátor Sbírky grafiky a kresby
Kurátor staré italské a středoevropské kresby a grafiky. Svůj odborný zájem soustřeďuje především na italskou kresbu a malbu 16.⁠–⁠18. století, české vazby na italské prostředí a barokní ikonografii. V uplynulých letech spolupracoval na grantových projektech Malíř Petr Brandl (1668⁠–⁠1735) ⁠–⁠ dílo a život a Norbert Grund (1717⁠–⁠1767). V současnosti se podílí na přípravě soupisového katalogu italské kresby.