Sbírka umění po roce 1945

Sbírka umění po roce 1945, která zahrnuje autory z české i zahraniční scény od 2. světové války po současnost, čítá více než 10 000 uměleckých předmětů. Hodnotným přínosem pro sbírku byl v roce 2002 dar více než 2 500 děl od teoretika, kurátora a umělce Jiřího Valocha. Ke Sbírce moderního a současného umění je přiřazena sbírka architektury, která od svého založení v roce 1986 spravuje nad 20 000 položek.

Lidé

Mgr. Michal Novotný
Ředitel Sbírky umění po roce 1945
Mgr. et Mgr. Helena Huber-Doudová, Ph.D.
Kurátorka Sbírky architektury
Mgr. Radoslav Ištok
Kurátor Sbírky umění po roce 1945