Příběh Veletržního paláce

20/3—26/7 2014

Výstava věnovaná osudu Veletržního paláce provází návštěvníka historií Pražských vzorkových veletrhů, představuje architektonickou soutěž na vytvoření velkorysé čtvrti Veletržní City,ukazuje, jak se vyvíjely veletržní aktivity v paláci. Sleduje i pokusy o vytvoření nového veletržního areálu v padesátých letech, zastavuje se u požáru a nezapomíná ani na nečekané obohacení pražské architektury, požárem iniciované. V závěrečné části připomíná různé varianty obnovy po požáru.

Pro celou výstavu se sám Veletržní palác stává hlavním exponátem.

Výstava je součástí Roku Veletržního paláce, jenž se koná pod záštitou primátora hlavního města Prahy.

K výstavě je vydána publikace Jakuba Potůčka a Radomíry Sedlákové Příběh Veletržního paláce.

kurátoři:

Radomíra Sedláková

Jakub Potůček