Milan Grygar: 2019

19/9 2019—4/1 2020

„Zvuk je prostorem času.“ Milan Grygar

Výstava Milana Grygara (*1926) ve Velké dvoraně Veletržního paláce v ucelené instalaci shrnuje tvorbu tohoto nejdůležitějšího českého umělce v oblasti propojení zvuku, obrazu a tělesného gesta.

Již v polovině šedesátých let minulého století Grygar unikátně a pravděpodobně poprvé v historii propojil vizuální výsledek, kresbu na papíře, s nahrávkou jeho vzniku ⁠–⁠ dotykem předmětu o povrch papíru. Tím také podtrhl časový rozměr kresby, její začátek a konec v čase, gradaci a rytmus, a otevřel tak cestu k půl století soustavného výzkumu uměleckého díla jako audiovizuální události.

Výstava prezentuje video-dokumentace zásadních akcí a kreseb se zvukovými nahrávkami jejich vzniku. Nechybí ani pozdější návrat k malbě jako výtvarnému zpodobnění dynamiky zvuku a světla a série prostorových partitur, sochařských realizací původních papírových návrhů. Celek doplňuje rozsáhlá série současných obrazů z posledních dvou let.

Kurátor: Michal Novotný

Veletržní palác ⁠–⁠ Velká dvorana

Výstava se koná v rámci oslav 30 let svobody a je součástí výstavního cyklu Tři umělci ⁠–⁠ tři generace.

Výstava vznikla díky velkorysému sponzorskému daru Galerie Zdeněk Sklenář.

„Malovat prsty a poslepu. Národní galerie vystavuje experimenty malíře Grygara". Více na Aktualne.cz.