Interview 89

14/11 2019—2/2 2020

Datum 17. listopadu 1989 znamená v dějinách České republiky a Československa moment, kdy se občané přihlásili o svá práva, která jim byla odepřena totalitním režimem nastoleným od roku 1948 a umocněným o dvě desetiletí později vpádem vojsk Varšavské smlouvy. I když si světové velmoci rozdělily politickou kontrolu nad většinou světa, několik jednotlivců vytvořilo sílu, která spojila společnost v boji za svobodu. Koncem 80. let prošla bývalým východním blokem vlna protestů povzbuzených mimo jiné postupným rozpadem Sovětského svazu, polskou Solidaritou nebo také pádem Berlínské zdi. Rok 1989 byl plný naděje a možností. Tento zlom představoval příležitost nastavit si nový občanský, politický a ekonomický systém. Po třiceti letech bychom na tyto události neměli zapomenout, naopak bychom se k této zkušenosti měli umět postavit především kriticky a vytvořit si mnohovrstevný pohled na tento příběh.

Interview 89 představuje sérii rozhovorů s tvůrci, kteří u příležitosti 30. výročí sametové revoluce poskytli svou reflexi na historické změny a odkazy. Magdalena Jetelová (1946) a Ivan Kafka (1952) popisují, jak nové umění vznikalo za tvrdých podmínek ‒ na základě této zkušenosti také pozorují současný svět okolo nás. Anna Daučíková (1950) a Zbyněk Baladrán (1973) vedou intelektuální debatu o vývoji politických poměrů tehdy a teď; na problematické procesy pohlížejí zevnitř a otevírají cestu ke zpracování této zkušenosti vlastním způsobem. Jakub Jansa (1989) patří ke generaci, která nebyla zasažena přímým prožitkem předchozí doby, ale hledá možné fungující modely, jež by ukázaly, jak dál a měly relevanci pro širší okruh společnosti. Hovory objasňují souvislosti, které vytváří základy pro další diskuzi a uvědomování si sebe sama také v současnosti.

Projekt vznikl pro Národní galerii Praha díky umělcům, kteří sledují dění v naší společnosti a skrze svou tvorbu jsou jeho součástí.

Autorka projektu a režie: Adéla Janíčková

Realizace filmu: Kryštof Jankovec

Architektura a grafické řešení / Architecture and Graphic Design: Jan Brož