Klášter sv. Anežky České

Zahrady
maximální počet osob: 400
příklady akcí: společenské akce, garden party, volnočasové aktivity

Ambit
maximální počet osob: 200
příklady akcí: společenské akce, rauty, koktejly, speciální akce spojené s komentovanou prohlídkou výstav

Svatyně Salvátora a presbytář sv. Františka
maximální počet osob: 100
příklady akcí: mše, koncerty, VIP prohlídka výstav

Kostel sv. Františka
maximální počet osob: 250
příklady akcí: konference, koncerty, koktejl s hudební produkcí, gala večeře

Slavnostní sál
maximální počet osob: 120
příklady akcí: raut, koktejl, společenské akce

Kapitulní síň
maximální počet osob: 40
příklady akcí: VIP setkání, zázemí