Návštěvníci se specifickými potřebami

Nabízíme prohlídky a výtvarné dílny pro školní či zájmové skupiny se specifickými potřebami. K dispozici vám budou školení lektoři a programy přizpůsobené na míru vaší skupině. Objednávky a příprava těchto programů fungují individuálně, proto nás v případě zájmu kontaktujte na vzdelavani@ngprague.cz.

Hmatové expozice

Doteky baroka 
V suterénu Schwarzenberského paláce je vystaven soubor čtrnácti odlitků soch, které dokumentují hlavní etapy barokního umění 17. a 18. století v Čechách. Jádro kolekce tvoří kopie alegorických hlav Matyáše Bernarda Brauna z cyklu Ctností a Neřestí z východočeského Kuksu. Texty na popiskách jsou v Braillově bodovém písmu a ve zvětšeném černotisku. 

Informace o komentovaných prohlídkách na: ssueduc@ngprague.cz.
Odlitky sochařských děl českého středověkého umění 13.⁠–⁠15. století
Kolekce dvanácti odlitků soch je vystavena v přízemí Kláštera sv. Anežky České. Expozice umožňuje návštěvníkovi sledovat stylovou proměnu sochařského díla během několika staletí. Vedle pozdně románského reliéfu z baziliky sv. Jiří jsou zde díla z období vlády Karla IV. a Václava IV. Tvorbu slavného sochaře a architekta Petra Parléře představují portrétní busty z triforia katedrály sv. Víta v Praze. Každý exponát doprovází text ve zvětšeném písmu a základní popiska v Braillově písmu. K dispozici je i katalog v Braillově písmu.

Doplňkem této expozice je model kláštera umístěný v černé kuchyni. Je určen i pro hmatovou prohlídku, jednotlivé budovy jsou popsány v Braillově písmu a na vyžádání je dostupný stručný průvodce historií kláštera v Braillově písmu.

Informace o komentovaných prohlídkách na: ak.educ@ngprague.cz.