Výročí úmrtí amerického spisovatele Edgara Allana Poea

7. října si připomínáme 171. výročí úmrtí amerického spisovatele Edgara Allana Poea (1809⁠–⁠1849). Jeho podobu známe z několika fotografií, k nejznámějším patří daguerrotypie pořízená pravděpodobně v roce 1849, na které je zachycen z čelního pohledu. Zdrcený, smutný výraz, vyjadřující jeho tragický život, inspiroval řadu výtvarných umělců od 2. poloviny 19. století až do současnosti. Na výstavě Sen ve snu, Edgar Allan Poe a umění v českých zemích ve Veletržním paláci můžete vidět instalaci Martina Mulače (*1988) Portrét E. A. Poea, která je sestavena z 54 kusů podobizen spisovatele provedených v různých technikách, které jsou výsledkem několikaletého projektu.