Akvizice katalogu raisonné díla Pabla Picassa do fondu knihovny NGP