Akvizice katalogu raisonné díla Pabla Picassa do fondu knihovny NGP

Knihovna Národní galerie Praha získala počátkem roku 2022 do svého fondu velmi zásadní dílo, a to jak svým významem, tak rozsahem. Badatelům je nyní k dispozici kompletní 33svazkový soupisový katalog díla Pabla Picassa, který vychází v doplněné reedici vydání z let 1932⁠–⁠⁠1978, a na kterém spolupracoval Christian Zervos se samotným Pablem Picassem.

Katalog raisonné autora Christiana Zervose (1889-1970), řecko-francouzského historika umění, sběratele a vydavatele, je uceleným soupisem díla Pabla Picassa (1881⁠–⁠1973). Jde o dílo jedinečné svým rozsahem a úplností a má zásadní význam pro studium uměleckého díla Pabla Picassa a pro dané umělecké období.

Pro odborné pracovníky NGP má publikace velký význam, a to nejen vzhledem k zastoupení významného souboru děl Pabla Picassa ve sbírkách NGP získaných darem někdejšího ředitele Obrazárny Společnosti vlasteneckých přátel umění Vincence Kramáře (1877⁠–⁠1960). Kompletní katalog není zastoupen v knihovních fondech ani v ČR, ale ani v zahraničí, akvizice tohoto díla do fondu knihovny NGP je proto velkým přínosem pro české i zahraniční badatele.
The-zervos-slide-show_3.jpg
Christian Zervos, Pablo Picasso. Paris, Éditions Cahiers d'art 2013, 33 sv.