V NGP se bude konat konference Sběratelství asijského umění v Praze

Národní galerie Praha si na 17. a 18. června 2021 připravila konferenci nazvanou Sběratelství asijského umění v Praze: Kulturní politika a mezinárodní propojení ve střední Evropě 20. století, která proběhne v Salmovském paláci. Událost organizuje Sbírka asijského umění NGP ve spolupráci s Rakouským vědeckým fondem (FNF), konkrétně s jeho projektem “Modely transregionálních cest”.

Chystaná konference se bude zabývat sbírkami asijského umění v Praze i mimo ni z pohledu národní kulturní politiky, projevující se během 20. století jak v  institucionalizované kulturní a diplomatické výměně v rámci střední Evropy, tak v individuálních, soukromých setkáních. Centrem zájmu budou kolekce umění pocházejícího z Asie, tedy z oblasti východoasijské, jihoasijské, středoasijské a západoasijské i ze Střední a Jihovýchodní Asie. Mluvit se bude nejen o Praze, ale také o dalších kulturních centrech střední Evropy, bude tak možné srovnávat rozdílné způsoby sbírání a prezentace umění nejen v čase, ale i na různých místech.

Cílem konference není vnímat sbírky jako výsledek předem daných kulturních toků proudících skrz centra a periferie, nýbrž zaměřit se na mezinárodní a transkontinentální spolupráci. Chce důkladněji prozkoumat, jakou roli hrála tato propojení v počátcích sbírání, vystavování a prezentace asijského umění ve středoevropských muzeích, jež byla platformami pro šíření kulturní diplomacie a propagandy.

Konference bude rozdělena do osmi panelů, z nichž každý den proběhnou čtyři. Příspěvky si připravilo mnoho pozoruhodných hostů; Yuka Kadoi z FWF bude například mluvit o díle japonského vědce Okakury Kakuza nazvaném Ideje Východu, Beatrix Mecsi z Institutu východoasijských studií ELTE vysvětlí, jak se starověká severokorejská hrobka ocitla v Maďarsku a Tomáš Winter z Ústavu dějin umění Akademie věd ČR povypráví o pražské výstavě v roce 1913, na níž byla kubistická díla vystavena po boku asijského, afrického a českého lidového umění.

Konference v anglickém jazyce bude otevřena veřejnosti. Registrovat se můžete na collectingasia@ngprague.cz. Program konference v angličtině najdete zde.