M. F. Husain, Praha – Three, 17. 6. 1976, list ze skicáře, inkoust na papíře, 15,5 x 23 cm, Národní galerie Praha

Sběratelství asijského umění v Praze: Kulturní politika a transkontinentální propojení ve střední Evropě 20. století

17/6—18/6 2021
08.00 (1860 min.)
Karta Klubu přátel NGP
Staňte se členem Klubu přátel NGP a podpořte nás.

Konference se zaměří na sbírky asijského umění v Praze a mimo ni z perspektivy národní kulturní politiky, jejíž součástí byla jak individuální setkávání jednotlivců, tak institucionální kulturní a diplomatická výměna ve střední Evropě 20. století. Centrem zájmu budou kolekce asijského umění pocházející z Dálného východu, jižní, jihovýchodní, střední i západní Asie, které vznikaly v Praze a dalších kulturních centrech střední Evropy, a umožní tak porovnat sběratelství a vystavování asijského umění napříč časem a prostorem ve 20. a 21. století.

Konference se bude věnovat mezinárodní a transkontinentální síti kontaktů, spíše než pojetí sbírek vzniklých v kontextu kulturních center a periferií. Zaměří se také na funkci vzájemných kontaktů, o něž se opíralo umělecké sběratelství, výstavní prezentace nebo výklad asijského umění ve středoevropských muzeích, která fungovala jako platformy kulturní diplomacie a propagandy. Konference dále přehodnotí historické spojitosti ve vztazích střední Evropy a Asie, které se promítly do organizace výstav, diplomatické výměny a interpretace asijského umění v kontextu kulturní politiky.

Konference se uskuteční u příležitosti stého výročí narození Lubora Hájka (1921⁠–⁠2000), zakladatele a dlouholetého přednosty oddělení orientálního umění (předchůdce dnešní Sbírky asijského umění), jež vzniklo v pražské Národní galerii roku 1951. Hájek sbírku vedl až do roku 1986 a konference uspořádaná na jeho počest přiblíží bohaté fondy asijského umění v Národní galerii, které uvede do souvislosti s dalšími sbírkami podobného materiálu ve střední Evropě. Projekt časově zapadá také do období stěhování Sbírky asijského umění z paláce Kinských na Starém Městě do Salmovského paláce na Hradčanském náměstí. V souvislosti s přemístěním depozitáře a přípravou expozice v nových prostorách je znovu aktuální si připomenout historii této sbírky a současně také úlohu muzejní instituce, která sbírky zpřístupňuje a tlumočí veřejnosti.
Program konference v angličtině naleznete zde.
Konference bude probíhat v anglickém jazyce a bude otevřena veřejnosti. Registrovat se můžete na e-mailu collectingasia@ngprague.cz.

Partneři akce

Der Wissenschaftsfonds
Studio zamlklých mužů