Neslyšící mohou navštívit speciální komentovanou prohlídku výstavy Viktora Pivovarova

Ve čtvrtek 9/9 mohou neslyšící návštěvníci a jejich doprovod navštívit komentovanou prohlídku výstavy Viktor Pivovarov: Moskevská gotika s tlumočnicí do znakového jazyka Naďou Hynkovou Dingovou.

Myslíme i na ty, kteří by si běžnou komentovanou prohlídku užít nemohli. K našim výstavám a sbírkovým expozicím proto pravidelně pořádáme komentované prohlídky tlumočené do českého znakového jazyka. Komentovaná prohlídka začne v 15 hodin a rezervaci na ni můžete provést přes e-mail vzdelavani@ngprague.cz. Akce se řídí Mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví, podle nichž musí mít každý z účastníků nasazen respirátor či nanoroušku a prokázat se negativním testem na COVID-19, potvrzením o dokončeném očkování, od něhož uplynulo minimálně 14 dní, nebo potvrzením o prodělání onemocnění COVID-19 v posledních 180 dnech.

V září nicméně nezklameme ani zájemce o běžnou komentovanou prohlídku s umělcovou dcerou, historičkou umění Mášou Černou Pivovarovou, která proběhne 15/9, ani pedagogy, kteří se mohou na specializovanou komentovanou prohlídku těšit 21/9.