150 let od narození Františka Kupky

Uběhlo 150 let od narození průkopníka abstraktního malířství Františka Kupky (1871⁠–⁠1957).

Ve sbírkové expozici 1796⁠–⁠1918: Umění dlouhého století najdete například jeho dílo Amorfa. Dvoubarevná fuga z roku 1912. Amorfa. Obraz je výsledkem Kupkova dlouhodobého směřování od konkrétní k nepředmětné malbě. Na počátku se umělec snažil zachytit pohyb míče, se kterým si házela jeho nevlastní dcera Andrée, až postupně dospěl ke ztvárnění abstraktní ideje pohybu pomocí dvou barev ⁠–⁠ červené a modré. Název fuga může odkazovat k Bachově hudbě a zároveň k původnímu významu slova (útěk), které opět evokuje pohyb. Historický význam Amorfy. Dvoubarevné fugy spočívá v tom, že se jedná o první abstraktní obraz (společně s Amorfou. Teplou chromatikou), jenž byl představen veřejnosti na pařížském Podzimním salonu v roce 1912.
O-5942-František-Kupka_Amorfa.-Dvoubarevná-fuga-1912.jpg
František Kupka, Amorfa. Dvoubarevná fuga, 1912.