Nový depozitární komplex

19/1 2021

Národní galerie Praha zná architekta pro nový depozitární areál, který postupně vyroste na pozemcích v pražských Jinonicích. Výstavba bude trvat minimálně sedm let od zahájení projektu. Areál podle návrhu studia JIKA - CZ s.r.o. od architekta Jana Kubáta nabídne, mimo péči o umělecká díla, také prostory pro odbornou prezentaci děl a veřejné edukační programy.

Národní galerie jako sbírkotvorná instituce dlouhodobě řeší řádné ukládání uměleckých děl. Kapacita stávajících depozitářů je již zcela vyčerpána, proto se přistoupilo k výstavbě moderního depozitárního areálu. Nový depozitární komplex bude obsahovat vedle prostor pro uložení uměleckých děl, technologického zázemí a zázemí pro odbornou správu sbírky, i veřejně přístupnou část ⁠–⁠ otevřený depozitář a prostory pro edukační programy, výtvarné dílny a přednášky. Nedílnou součástí komplexu budou také pracoviště pro systematickou péči o umělecká díla ⁠–⁠ restaurátorské ateliéry, laboratoře a digitalizační centrum. Vybraná umělecká díla budou umístěna i v exteriéru, ve veřejnosti přístupném sochařském parku.

Areál vyroste na pozemcích v Jinonicích, kde NGP vybuduje moderní komplex budov s pracovišti pro všestrannou péči o umělecká díla, který bude dominovat danému území a dotvoří jeho urbanismus. Předpokládaná doba realizace je sedm let od zahájení projektu, celkové odhadované investiční náklady dosáhnou 1,3 miliardy Kč. Pro první fázi, která zahrnuje již realizovaný výkup pozemků a zpracování projektové dokumentace pro urychlenou výstavbu první budovy, bylo vyčleněno 64 milionů Kč.

Výsledný návrh slibuje, že naplní záměr Národní galerie Praha a vznikne depozitární komplex, který se stane v daném území dominantou a zároveň bude symbolizovat účel, postavení a prestiž Národní galerie jako naší nejvýznamnější sbírkotvorné instituce.

Všechny tři soutěžní návrhy budou vystaveny v mezaninu Veletržního paláce a návštěvníci je budou moci vidět po znovuotevření galerie.