Open call má svého vítěze

Národní galerie v Praze vyhlásila 16/7 soutěž na návrh architektonicko⁠⁠–⁠⁠scénografického řešení podoby nové expozice umění a architektury druhé poloviny 20. století ve 2. patře Veletržního paláce. Součástí návrhu mělo být grafické řešení expozice, doprovodných programů, publikací a propagačních materiálů.
Soutěž byla vyhlášena jako dvoukolová. Do druhého kola postoupily návrhy studia RCNKSK a autorského týmu Jana Brože. Vítězný návrh byl vyhlášen 17/9 2021. Stal se jím návrh autorského týmu pod vedením Jana Brože.  

Již několik let připravovaná nová expozice zaměřená na české umění a architekturu po roce 1939 by měla být otevřena ve 2. patře Veletržního paláce v listopadu 2022. Projekt si klade za cíl spojit do jednoho funkčního celku reprezentativní přehled českého umění za období 1939 ⁠–⁠⁠2019 prostřednictvím exponátů a dokumentů ze sbírek NGP, předmětů denní potřeby a bohatého audiovizuálního materiálu zejména z let 1958⁠–⁠1989. Formou modelů bude v expozici představena také architektura.
Umělecká expozice ve 2. patře Veletržního paláce následuje experimentální přístup již otevřených stálých expozic 1796⁠⁠–⁠⁠1918: Umění dlouhého století a 1918⁠⁠–⁠⁠1938: První republika a doplňuje chybějící část časové osy až do současnosti. Dané období se snaží vykreslit v maximální komplexitě a mimo jiné klade důraz i na existenci šedých zón v tehdejším umění.

Expozice architektury se zaměřuje na stále kontroverzně vnímanou architekturu, ale i na socialistický životní styl v Československu, v němž se protínaly každodenní zkušenosti a prožitky s architekturou a designem jakožto tvůrčími disciplínami.

printscreen1.png