Josef Čapek (1887–1945) Černošský král, 1920

1918⁠–⁠1938: První republika

Sbírková expozice 1918⁠–⁠1938: První republika vznikla ke 100. výročí vzniku Československé republiky a představuje bohatou výtvarnou tvorbu a umělecký provoz mladého státu v letech 1918⁠–⁠1938. Součástí expozice jsou vedle obrazů a plastik předních českých, slovenských, českoněmeckých a karpatoruských umělců (Václav Špála, Josef Čapek, Jindřich Štyrský, Toyen, August Brӧmse, Maxim Kopf, Wenzel Hablik ad.) také díla z proslulé francouzské sbírky (Paul Gauguin, Henri Rousseau, Pablo Picasso, Vincent van Gogh, ad.), kterou československý stát nakoupil krátce po svém založení ve 20. a 30. letech 20. století.

Výstavní projekt má povahu střednědobé sbírkové expozice ve 3. patře Veletržního paláce. Na základě sbírek Národní galerie Praha, doplněné o zápůjčky od jiných institucí či ze soukromých sbírek, představuje bohatou a kosmopolitní tvorbu a umělecký provoz dvacetiletého období nezávislého Československa, mezi lety 1918-1938. Neomezuje se na výtvarná umělecká díla, ale má i mezioborové přesahy formou prezentace dalších kulturních a výtvarných oblastí první republiky (knižní tvorba, design, užitý grafický design,...).

Expozice představuje umění první republiky očima tehdejšího uměnímilovného diváka prostřednictvím stěžejních galerií, uměleckých spolků i dalších kulturních institucí a seznamuje návštěvníky s významnými kulturními centry. V prvé řadě jím je hlavní město, jakožto umělecké centrum s rušnou výstavní aktivitou představující nejen tvorbu domácích tvůrců, ale i těch zahraničních. Dále Brno, Zlín, Bratislava, Košice a Užhorod. Součástí expozice jsou částečné rekonstrukce zásadních výstav, které se v těchto centrech v době první republiky konaly ⁠–⁠ výstavy Tvrdošíjných, Výstava soudobé kultury v Brně, Poesie 1932 nebo První výstava Surrealistů v ČSR. Expozice se neomezuje výhradně na volnou výtvarnou tvorbu, ale má i mezioborové přesahy ⁠–⁠ počínaje knižní typografií po užitý design.

V daném časovém a prostorovém rámci projekt představuje významné události na poli výtvarné kultury v době tzv. první republiky, s důrazem na kosmopolitní a mnohonárodnostní charakter jejího území. Tento přístup si klade za cíl nejen představit s historickou věrností bohatství a rozmanitost kultury mladého státu, ale sloužit i jako poučení pro dnešní dobu, kdy neznalost minulosti má mnohdy za následek xenofobní postoje. Expozici provází také bohatý edukativní i odborný doprovodný program.

Kurátorky: Anna Pravdová ve spolupráci s Ladou Hubatovou-Vackovou

Veletržní palác, 3. patro

Koná se za finanční podpory Ministerstva kultury ČR. Byla zahájena jako součást oslav připomenutí významných výročí roku 2018 spojených s naší státností.

Národní galerie Praha děkuje všem zapůjčitelům děl:
Česká pošta, s.p., Poštovní muzeum
Kunsthalle Praha
Moravská galerie v Brně
Muzeum města Brna
Národní filmový archiv
Národní muzeum ⁠–⁠ Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur
Národní muzeum ⁠–⁠ Historické muzeum
Oblastní galerie Liberec
Památník národního písemnictví v Praze
Slovenská národní galerie
Tate, Londýn
Technické muzeum v Brně
Uměleckoprůmyslové museum v Praze
Východoslovenská galerie, Košice
Východoslovenské muzeum v Košicích
Soukromé sbírky

Lidé

PhDr. Anna Pravdová, Ph.D
Kurátorka Sbírky umění 19. století a klasické moderny

Související akce

Herna: Sni barvy (1,5-5 let)
  • 30/11—1/12 2021
  • Veletržní palác