Co jsem našel, to jsem schoval

Typ programu: S tvořivou aktivitou
Stupně školy:

Každá věc, i ta nejobyčejnější, skrývá za sebou zajímavý příběh. Pojďte se s námi společně toulat dalekými končinami a objevit tajemství, která skrývají různorodé předměty. Zkusíme si, že i vytváření sbírek z předmětů může být uměním. V programu si vyzkoušíme techniku asambláže.

Umělci, ke kterým se program vztahuje: Zdenek Rykr
Očekávané výstupy dle RVP:
  • Vyjadřuje své představy a svou fantazii v tvořivých činnostech (výtvarných).
  • Přemýšlí, vede jednoduché úvahy a vyjadřuje, o čem přemýšlí. 
  • Těší se z hezkých a příjemných zážitků, setkává se s uměním.
Cena programu: 80 Kč žák, pedagogický doprovod zdarma / Délka programu: 60 min