S loutkou Dona Quijota

Typ programu: Pohybové / dramatické prvky
Stupně školy:

Projděte se po galerii s loutkou Dona Quijota. Oživlá socha O. Gutfreunda a jeho sluhy řeší spoustu otázek, na které se často děti ptají při prvním pohledu na umělecké dílo. Program využívá metody dramatické výchovy. 

Umělci, ke kterým se program vztahuje: O. Gutfreund, P. Picasso, J. Zrzavý, H. Laurens
Očekávané výstupy dle RVP PV:
  • Vyjadřuje svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (dramatických) i ve slovních výpovědích k nim.
  • Vyjadřuje samostatně myšlenky, nápady a úsudky ve vhodně zformulovaných větách.
Cena programu: 80 Kč žák, pedagogický doprovod zdarma / Délka programu: 60 min