1918⁠–⁠1938: První republika

Typ programu: Mluvíme o umění
Stupně školy: