1918⁠–⁠1938: První republika

Typ programu: Mluvíme o umění
Stupně školy:

Během komentované prohlídky studentům představíme klíčová díla a osobnosti umění období první republiky. Budeme si také všímat toho, co tehdejší umění ovlivňovalo (od politických okolností po vkus publika) a sdílet osobní náhledy na umělecká díla. Součástí prohlídky je i představení architektury a designu daného období.

Umělci, ke kterým se program vztahuje: Emil Filla, Karel Teige, Mary Duras, Zdeněk Pešánek, Toyen, Josef Čapek a další
Očekávané výstupy dle RVP G:
  • Rozlišuje umělecké slohy a umělecké směry z hlediska podstatných proměn vidění a stavby uměleckých děl a dalších vizuálně obrazných vyjádření.
  • Uvádí příčiny vzniku a proměn uměleckých směrů a objasní širší společenské a filozofické okolnosti vzniku uměleckých děl. 
  • Na konkrétních příkladech vizuálně obrazných vyjádření objasní, zda a jak se umělecké vyjadřovací prostředky výtvarného umění daného období promítají do aktuální obrazové komunikace. 

Poznámka: Expozice neumožňuje prezentovat chronologický vývoj uměleckých směrů, ani to není jejím záměrem. 

Cena programu: 100 Kč žák, pedagogický doprovod zdarma / Délka programu: 90 min

Související akce