Zdeněk Pešánek: Model plastiky pro výzdobu hlavního vchodu budovy Elektrických podniků hl. města Prahy, 1936

V dálce svítí

Typ programu: S tvořivou aktivitou
Stupně školy: MŠ, 1. st. ZŠ

Dívali jste se někdy v noci na oblohu? Představte si, že stejně tak se hvězdy dívají dolů na naši rozzářenou Zem. Připravme jim společně světelnou podívanou! Někteří umělci se o to, zdá se, už pokusili. Budeme pozorovat, jakým způsobem ve svých dílech využívají světlo. Vytvoříme si drobnou skicu na fasádu domu a instalaci, kterou rozzáří UV světla.
Umělci, ke kterým se program vztahuje: Z. Pešánek
Očekávané výstupy dle RVP PV:
  • Vyjadřuje své představy a svou fantazii v tvořivých činnostech.
  • Vnímá, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívá zkušenosti k učení.
  • Těší se z příjemných zážitků, setkává se s uměním.
Očekávané výstupy dle RVP ZV:
  • Interpretuje podle svých schopností různá vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace porovnává se svou dosavadní zkušeností
  • Na základě vlastní zkušenosti nalézá a do komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil.
Poznámka: Program je vhodný pro a 1. a 2. třídu ZŠ.
Cena programu: 80 Kč žák, pedagogický doprovod zdarma / Délka programu: 60 min