Inventarizace Sbírky plakátů Archivu Národní galerie v Praze