Archiv

Vážení badatelé, v současné době je veřejnosti otevřen pouze archiv ve Schwarzenberském paláci. Archiv ve Veletržním paláci je dle rozhodnutí vlády uzavřen až do odvolání. 

Archiv Národní galerie je specializované odborné pracoviště, které se věnuje získávání, zpracování, ochraně a zpřístupňování archivních dokumentů vypovídajících o vývoji výtvarného umění. Archiv shromažďuje dokumenty vzniklé v Národní galerii Praha a u jejích právních předchůdců (Společnost vlasteneckých přátel umění, Krasoumná jednota pro Čechy, Moderní galerie, Českomoravská zemská galerie), a také písemné pozůstalosti výtvarných umělců, sběratelů, historiků, teoretiků a kritiků umění. Těchto osobních pozůstalostí spravuje Archiv přes sto šedesát. V Archivu vychází také knižní řada s názvem Umění v archivu zpřístupňující vybrané archiválie formou edice.

Archiv se skládá ze dvou oddělení. První oddělení ve Schwarzenberském paláci spravuje fondy Národní galerie Praha, jejích předchůdců a osobní fondy. Druhé oddělení ve Veletržním paláci spravuje sbírky plakátů, výstavních katalogů, fotografií, výstřižků a dokumenty týkající se výstav NGP od roku 1945 do současnosti.

Kontakt a badatelské hodiny


Pracoviště ve Schwarzenberském paláci

Adresa: Hradčanské náměstí 2, Praha 1
Telefon: 233 081 728
E-mail: archiv@ngprague.cz

Provoz badatelny
Úterý 9.00⁠–⁠16.00
Středa 9.00⁠–⁠16.00  
Pracoviště ve Veletržním paláci
Adresa: Dukelských hrdinů 47, Praha 7
Telefon: 224 301 334
E-mail: marketa.kudlacova@ngprague.cz

Provoz badatelny
Čtvrtek 9.00⁠–⁠12.00
Čtvrtek 12.30⁠–⁠15.00

Pokyny pro badatele

  • Badatelé jsou povinni nahlásit s dostatečným odstupem svou návštěvu archivu a sdělit, jaké archivní dokumenty chtějí studovat.
  • Výběr archiválií lze provést na základě soupisu Fondů a sbírek Archivu.
  • Archiv Národní galerie v Praze se řídí zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, a vyhláškou č. 645/2004 Sb., v platném znění. Součástí této vyhlášky je i sazebník určující výši nákladů spojených s poskytováním služeb. Archiv zhotovuje digitální reprodukce dvourozměrných předloh pouze do formátu A3 včetně. Větší formáty archiválií a digitální reprodukce trojrozměrné předlohy připravuje Oddělení fotografické dokumentace, které se řídí ceníkem Národní galerie Praha.
  • Pořizování fotografií pro studijní účely vlastním digitálním fotoaparátem není zpoplatněno. Digitální reprodukce archiválií k publikačním účelům jsou poskytovány Národní galerií Praha na smluvním základě a zpoplatněny dle sazebníku. Žádosti vyřizuje Odbor dokumentace sbírkového fondu NGP (kontakt registr@ngprague.cz).