Mgr. Tomáš Hylmar

Mgr. Tomáš Hylmar

Archivář

Po absolvování univerzitního oboru archivnictví nastoupil v roce 2005 do Archivu Národní galerie v Praze. Zde se věnuje především zpracování osobních archivních fondů českých sochařů a fondu Národní galerie v Praze (1945⁠–⁠1990). S tím souvisí i jeho publikační činnost, např. deníky sochaře Ladislava Zívra (1925⁠–⁠1944) pro ediční řadu „Umění v archivu“. V dílčích studiích pak přibližuje významné archivní dokumenty k poválečným dějinám českého výtvarného umění. Podílí se též na zpracovávání hesel o výstavách umění v Čechách v letech 1820 až 1950.