Mgr. Radka Heisslerová

Mgr. Radka Heisslerová

Archivářka

Vystudovala obor Archivnictví a pomocné vědy historické na Univerzitě Hradec Králové a Filosofické fakultě Univerzity Karlovy. Od roku 2005 pracuje v Archivu NGP, kde se věnuje zejména materiálům pražských malířských cechů, dokumentaci výstav po roce 1989 a osobním fondům. K jejímu odbornému zájmu patří písemné prameny k malířství 17. a 18. století. Je autorkou a spoluautorkou řady článků a studií, dvou publikací vyšlých v ediční řadě „Umění v archivu“ a spoluautorkou publikace „Ve stínu Karla Škréty. Pražští malíři v letech 1635⁠–⁠1680“ (spolu se Štěpánem Váchou). Spolupracovala na mezinárodním projektu řešícím statuta a privilegia malířských cechů s výstupem v podobě pětisvazkové publikace „Statuta pictorum“.