Seznam fondů a sbírek archivu

Fondy institucí a sbírky

Název fondu Značka fondu Časové rozmezí Rozsah (bm) Stručná charakteristika
Českomoravská zemská galerie ČMZG 1939–1945 2,1 Dokumenty k činnosti organizace, korespondence, protokoly, doklady k akvizicím.
Dokumentace výstav 1965-1970 NG 1965–1971 2,76 Výstavy v Praze, Československu, zahraničí a stálé expozice NG
Dokumentace výstav 1971-1975 NG 1970– 1976 3,96 Výstavy v Praze, Československu, zahraničí a stálé expozice NG
Dokumentace výstav NG 1945–1958 NG 1945–1958 1,8 Výstavy v Praze, Československu, zahraničí a stálé expozice NG.
Dokumentace výstav NG 1959–1964 NG 1959–1964 1,2 Výstavy v Praze, Československu, zahraničí a stálé expozice NG.
Dokumentace výstav NG 1976-1980 NG 1976-1980 5,3 Výstavy v Praze, Československu, zahraničí a stálé expozice NG
Grafická sbírka Praha GSP 1940–1945 0,63 Dokumenty ke zřízení a činnosti instituce, evidence a ochrana sbírky.
Krasoumná jednota KJ 1842–1939 30,17 Dokumenty k činnosti organizace, korespondence, tisky a výstřižky.
Moderní galerie MG 1901–1942 (1968) 12,5 Dokumenty k činnosti organizace, korespondence, protokoly, doklady k akvizicím, výstřižkové knihy. Archivní fond není přístupný pro nahlížení (inventarizace).
Národní galerie v Praze (1958-1964) NG 1945–1990 200 Úřední dokumenty vzniklé z činnosti Národní galerie v Praze. Inventáře vznikly na základě IP DKRVO MK ČR.
NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE (1965-1970) NG 1945–1990 200 Úřední dokumenty vzniklé z činnosti Národní galerie v Praze. Inventáře vznikly na základě IP DKRVO MK ČR.
Národní galerie v Praze (1971-1975) NG 1945–1990 200 Úřední dokumenty vzniklé z činnosti Národní galerie v Praze. Inventáře vznikly na základě IP DKRVO MK ČR.
Národní galerie v Praze (1976-1980) NG 1945–1990 200 Úřední dokumenty vzniklé z činnosti Národní galerie v Praze. Inventáře vznikly na základě IP DKRVO MK ČR.
Pražská malířská bratrstva PMB 1348–1782 (1790) 1,66 Cechovní knihy, privilegia, úřední dokumenty.
Sbírka fotografií k dějinám Národní galerie SFDNG 1912–2008 0,26 Fotografie
Sbírka plakátů 1–1000 APL 1840–1969 1000 ks Plakáty NG, KJ, SVPU a SVU Mánes.
Sbírka plakátů 1001–2000 APL 1949–1973 1000 ks Plakáty NG z přelomu 60. a 70. let a zahraniční plakáty.
Sbírka plakátů 2001–3000 APL 1969–1977 1000 ks Plakáty NG ze 70. let a zahraniční plakáty.
Sbírka plakátů 3001–4000 APL 1963–1980 1000 ks Plakáty NG z konce 70. let a zahraniční plakáty.
Sbírka plakátů 4001-5000 APL 1945–1985 1000 KS Plakáty NG především z 80. let a zahraniční plakáty.
Sbírka plakátů 5001–6000 APL 1949–1992 1000 KS Plakáty NG z 60. až 90. let a zahraniční plakáty, dodatky.
SBÍRKA PLAKÁTŮ 6001–7000 APL 1904–2021 1000 KS Plakáty NG z 90. let až současnosti a zahraniční plakáty, dodatky.
Sbírka portrétních fotografií výtvarných umělců, architektů a historiků umění SPF 1874–2001 1,2 Fotografie
Sbírka rukopisů SR 1907–1993 0,36 Strojopisy, rukopisy, opisy. Archivní fond je částečně přístupný pro nahlížení.
Sbírka úmrtních oznámení SÚO 1835–2014 0,36 Úmrtní oznámení, poděkování za kondolence, tisky.
Soupis výstav NG 1945–1985 NG 1945–1985 Strojopisný soupis pražských výstav Národní galerie.
Soupis výstav NG 1986–2004 NG 1896–2004 Strojopisný soupis pražských výstav Národní galerie.
Soupis výstav NG 2005–2015 NG 2005–2015 Strojopisný soupis pražských výstav Národní galerie.
Společnost přátel Národní galerie v Praze SPNG 1992-2021 1,2 Doklady, korespondence, tisky, agenda společnosti. Archivní fond není přístupný pro nahlížení.
Společnost vlasteneckých přátel umění SVPU 1796–1953 (1996) 20,34 Dokumenty k činnosti organizace, doklady k akvizicím, protokoly, korespondence, dokumenty k výstavám Krasoumné jednoty, tisky.
Státní sbírka starého umění SSSU (1900) 1937–1939 (1995) 1,56 Dokumenty k činnosti organizace, korespondence, doklady k akvizicím.
Varia VARIA 1574–1971 3,12 Sbírka dokumentů k výtvarným umělcům a výtvarnému umění.

Osobní fondy

Název fondu Značka fondu Časové rozmezí Rozsah (bm) Stručná charakteristika
Aleš Mikoláš 25 1865–1913 (1960) 0,36 Korespondence, rukopisy, fotografie osobní a díla.
Amort Vilím 119 1884–1913 (1970) 0,12 Dokumentace života a díla, fotografie.
Barvitius Viktor 118 1864–1902 (1932) 0,12 Korespondence, rukopisy, tisky a fotografie.
Benda Jaroslav 60 1914–1964 0,16 Rukopisy, dokumentace díla.
Beneš Vincenc 165 1902–1954 0,06 Doklady, korespondence, tisky a fotografie.
Bergner Paul 53 1911–1912 (1973) 0,24 Rukopisy
Beutler Miloslav 108 1912–1964 (1988) 1,8 Doklady, korespondence, rukopisy, kresby, dokumentace díla, fotografie osobní a díla.
Bidlo František 56 1920–1945 (1959) 0,12 Doklady, kresby, dokumentace díla, fotografie, tisky a výstřižky.
Bílek Alois 93 1906–1957 0,24 Doklady, korespondence, dokumentace díla, tisky a výstřižky.
Bílek František 14 (1758) 1891–1941 (1970) 1,48 Korespondence, rukopisy, kresby, fotografie osobní a díla.
Blažíček Oldřich 99 1898–1953 3,8 Korespondence, rukopisy, fotografie, tisky a výstřižky. Archivní fond není přístupný pro nahlížení.
Blažíček Oldřich Jakub 120 1930–1985 (1996) 7,8 Doklady, korespondence, rukopisy, fotografie.
Boettinger Hugo 20 1899–1934 (1961) 1,39 Doklady, korespondence, rukopisy, tisky a výstřižky.
Brožík Václav 9 1876–1901 (1908) 0,51 Doklady, korespondence, dokumentace díla, fotografie.
Brunner Vratislav Hugo 140 1905–1928 (1944) 0,24 Doklady, rukopisy, tisky a výstřižky, dokumentace díla.
Brunner-Dvořák František 137 1927 0,3 Dokumentace díla, fotografie, tisky.
Bubeníček Ota – Bubeníček Jindřich 79 1877–1961 0,4 Doklady, korespondence, skicáře, fotografie.
Chalupecký Jindřich 122 (1883) 1910-1990 3,11 Korespondence, dokumentace výtvarným umělcům. Archivní fond není přístupný pro nahlížení (inventarizace).
Cihelka Oldřich 61 1898–1958 0,24 Doklady, korespondence, fotografie, tisky a výstřižky.
Dědina Jan 151 1886–1955 (2006) 0,24 Korespondence, dokumentace díla, tisky a výstřižky.
Duchek František 106 1936–1986 0,12 Výstřižky, fotografie, památník, filmy.
Dvořák Karel 49 1910–1950 (1964) 0,72 Doklady, rukopisy, fotografie, tisky.
Dvořák Zdeněk 89 1931–1939 0,12 Korespondence, rukopisy.
Engelmüller Ferdinand 11 1882–1924 (1940) 0,12 Korespondence, rukopisy, fotografie.
Famíra Emanuel 145 1927–1968 4,56 Doklady, korespondence, rukopisy, tisky a výstřižky, fotografie, kartotéka fondu sepsaná původcem. Archivní fond není přístupný pro nahlížení.
Fencl Ferdinand 188 1907-1971 0,06 Doklady, výstřižky, tisky, fotografie
Foit Bohuslav 102 (1853) 1872–1951 0,12 Sbírka korespondence výtvarných umělců.
Fürst Jindřich 97 1900–1943 (1944) 0,12 Korespondence, rukopisy, fotografie, tisky a výstřižky.
Gudera Čeněk 103 (1831) 1856–1953 0,12 Sbírka dokladů a korespondence výtvarných umělců.
Hájek Lubor 152 1921–2000 0,84 Doklady, rukopisy, fotografie, tisky a výstřižky.
Hellich Josef Vojtěch 17 1819–1890 (1965) 0,24 Doklady, korespondence, rukopisy, výtvarné práce, tisky, fotografie.
Hipman Silvestr 45 1927–1958 0,12 Rukopisy, fotografie.
Hofbauer Arnošt 98 1900–1944 (1946) 0,12 Korespondence, rukopisy, fotografie, tisky a výstřižky.
Hofman Vlastislav 123 1910–1948 0,12 Korespondence (pouze kopie). Archivní fond není přístupný pro nahlížení.
Hořánek Jaroslav 163 1925–1995 1,12 Korespondence, dokumentace k výstavám, tisky, fotografie. Archivní fond není přístupný pro nahlížení.
Hrska Alexandr Vladimír 95 (1866) 1901–1954 (1985) 0,36 Doklady, korespondence, rukopisy, tisky a výstřižky, kartotéka díla.
Hynais Vojtěch 18 1872–1925 (1977) 1,81 Doklady, korespondence, kresby, tisky a výstřižky, fotografie osobní a díla, vyznamenání, drobná plastika. Archivní fond není přístupný pro nahlížení.
Jahn Jan Jakub Quirin 142 (1651) 1739–1802 (1824) 0,24 Rukopisy k osobnostem výtvarného umění, místopisné záznamy.
Jansa Václav 58 1871–1913 (1982) 0,36 Doklady, korespondence, fotografie, tisky.
Javůrek Karel 83 1837–1909 (1982) 0,3 Doklady, korespondence, rukopisy, skicáře, fotografie, tisky a výstřižky.
Jelínek Jiří 80 1920–1941 (1946) 0,12 Doklady, rukopisy, fotografie, tisky a výstřižky.
Jiránek Miloš 30 1887–1911 (1937) 0,33 Korespondence, rukopisy, fotografie osobní a díla.
Jirásková Marta – Havlíček Josef 78 1906–1981 0,96 Doklady, korespondence, rukopisy, kresby, skicáře, fotografie osobní a díla. Archivní fond je částečně přístupný pro nahlížení.
Kábrt Jan 91 1908–1985 0,12 Rukopisy
Kafka Bohumil 23 (1853) 1891–1942 (1963) 4,8 Doklady, korespondence, rukopisy, fotografie osobní a díla, tisky a výstřižky.
Kafka Jaroslav 114 1910–1973 (1986) 0,12 Rukopisy, fotografie.
Kalousek Jiří 105 1978 0,12 Korespondence
Kalvoda Josef 44 1898–1925 0,12 Fotografie díla
Kars Jiří (Georges Karpeles) 57 1930–1939 0,12 Korespondence
Kasijan Vasil Iljič 146 1956–1987 0,24 Korespondence, dokumentace díla.
Kaván František 5 1904–1937 0,12 Korespondence, fotografie díla.
Kirschnerová Marie Louisa 27 1880–1898 0,24 Korespondence, fotografie.
Knotek Václav (Juhas) 48 1902–1951 0,12 Doklady
Kobliha František 24 1899–1962 (1974) 0,48 Doklady, korespondence, rukopisy, fotografie, tisky a výstřižky, dokumentace díla.
Kodet Emanuel Julian 164 (1984–1985) 0,24 Fotografie osobní a díla.
Kolman Jaroslav (Cassius) 41 1897–1946 0,24 Korespondence, rukopisy, tisky a výstřižky.
Konůpek Jan 13 1917–1944 0,12 Korespondence
Kotalík Jiří 135 1920–1986 42 Doklady, korespondence, rukopisy, dokumentace k umělcům a výtvarnému umění, tisky a výstřižky, fotografie, kartotéky. Archivní fond není přístupný pro nahlížení (inventarizace).
Kotík Pravoslav 149 1919–1960 (1978) 0,48 Korespondence, rukopisy, fotografie díla.
Krajc Rudolf 109 1931–1934 0,12 Tisky a výstřižky, dokumentace díla.
Kramář Vincenc 26 1900–1960 0,72 Korespondence, rukopisy, tisky a výstřižky, fotografie.
Krattner Karel 50 1903–1926 (1930) 0,84 Doklady, korespondence, rukopisy, tisky a výstřižky, fotografie.
Kreissl Rainer 153 1949–2005 1,32 Doklady, korespondence, rukopisy, tisky a výstřižky, dokumentace sbírky orientálního umění, fotografie.
Kremlička Rudolf 77 1905–1932 (1973) 0,7 Doklady, korespondence, rukopisy, dokumentace díla, tisky a výstřižky, fotografie.
Kuba Ludvík 86 1884–1944 0,12 Korespondence
Kubín Otakar (Coubine Othon) 134 1948–1969 (1984) 0,24 Korespondence, rukopisy, fotografie, tisky a výstřižky.
Kubišta Bohumil 36 1902–1918 (1984) 0,48 Korespondence, rukopisy, skicáře, tisky, fotografie osobní a díla, dokumentace díla.
Kysela František 39 1887–1941 0,12 Doklady, korespondence, rukopisy, fotografie.
Lanštják Kristián Pavel 110 (1886) 1948–1974 0,12 Korespondence
Laudová Věra 148 1901–1996 1,08 Doklady, korespondence, rukopisy, fotografie, tisky a výstřižky. Archivní fond je částečně přístupný pro nahlížení.
Lhota Antonín 112 1873–1902 0,08 Korespondence, fotografie.
Libra Jaroslav 155 1909–1914 (1994) 0,6 Dokumentace života a díla, kresby.
Liebscher Adolf 90 (1854) 1857–1919 0,12 Korespondence, rukopisy, fotografie.
Liebscher Karel 62 1856–1906 (1922) 0,48 Doklady, korespondence, rukopisy, skicáře, fotografie, výstřižky.
Lisý Pavel 117 1912–1962 0,24 Sbírka fotografií, tisků a výstřižků s portréty známých osobností.
Macek Antonín 70 1898–1922 (1963) 0,48 Rukopisy, bibliografie.
Macháček František 104 1806–1931 0,12 Sbírka korespondence výtvarných umělců.
Machoň Ladislav 125 1906–1973 0,12 Doklady, korespondence.
Mánes Josef 6 1848–1871 (1872) 0,6 Doklady, korespondence, fotografie osobní a díla, výstřižky.
Mařák Julius 10 1871–1899 (1956) 0,12 Korespondence
Mařatka Josef 81 1889–1937 (1976) 2,76 Doklady, korespondence, skicáky, fotografie osobní a díla, tisky a výstřižky.
Marold Luděk 107 1895–1898 (1958) 0,12 Rukopisy, výstřižky, fotografie.
Masaryková Anna 136 (1909) 1917–1982 8,46 Doklady, korespondence, rukopisy, tisky a výstřižky, fotografie. Archivní fond není přístupný pro nahlížení.
Mašek Václav 52 1928–1943 0,12 Korespondence
Mašín Jiří 121 (1903) 1923–1991 3,6 Doklady, korespondence, rukopisy, dokumentace k umělcům, tisky a výstřižky, fotografie. Archivní fond není přístupný pro nahlížení (inventarizace).
Matějček Antonín 130 1901–1950 (1968) 0,9 Korespondence, rukopisy, kresby a skicáky, tisky a výstřižky, fotografie.
Matějovská-Fišárková Božena 40 1920–1959 0,12 Doklady, korespondence, rukopisy, fotografie.
Menzel Adolph 129 1839–1904 0,12 Korespondence, fotografie.
Meštrović Ivan 54 1909–1938 0,12 Korespondence
Metelák Alois 167 1904–1979 0,09 Doklady, korespondence, tisky a výstřižky.
Mokrý František Viktor 65 1920–1975 2,04 Rukopisy, kresby, tisky a výstřižky. Archivní fond je částečně přístupný pro nahlížení.
Mucha Alfons 87 1903–1934 0,12 Korespondence, fotografie.
Müller Adrian Lukas 128 1828–1941 0,24 Korespondence, rukopisy, fotografie, tisky a výstřižky. Archivní fond není přístupný pro nahlížení.
Muttich Kamil 132 1873–1924 0,12 Korespondence, rukopisy.
Muzika František 75 1900–1974 2,88 Doklady, korespondence, rukopisy, fotografie, dokumentace díla.
Myslbek Josef Václav 1 1872–1922 (1950) 1,66 Doklady, korespondence, rukopisy, kresby, fotografie, tisky a výstřižky, dokumentace díla. Archivní fond není přístupný pro nahlížení (inventarizace).
Nebeský Václav 31 1919–1948 0,12 Korespondence
Nejedlý Karel 113 1894–1925 0,12 Kresby, skicáky, fotografie.
Nekolová-Jarešová Augusta 33 1894–1919 0,24 Doklady, rukopisy, korespondence, fotografie.
Nerad Lev – Ryšavý Rudolf 94 (1824) 1882–1973 (2004) 2,4 Sbírka korespondence výtvarných umělců, knihy výstřižků a výstřižky. Archivní fond je částečně přístupný pro nahlížení.
Netoušková Marie – Lhoták Kamil 147 (1925) 1947–2001 0,36 Fotografie, tisky.
Novák Ada 144 1932–1989 2,88 Doklady, korespondence, fotografie, dokumentace díla, tisky a výstřižky.
Novák Emanuel – Novák Láďa 28 1888–1943 (1963) 0,36 Doklady, korespondence, rukopisy, fotografie
Novák Luděk 66 1929–1978 4,44 Rukopisy, kartotéky, fotografie.
Novotný Vladimír 73 1937–1972 0,48 Doklady, rukopisy, fotografie, kartotéka.
Nowak Vilém (Willi) 96 (1792) 1895–1977 1,39 Doklady, korespondence, rukopisy, tisky, dokumentace díla, fotografie.
Oliva Viktor 38 1890-1924 0,12 Korespondence, fotografie.
Pekárek Josef 16 1885–1930 (1931) 0,39 Doklady, rukopisy, kresby, fotografie osobní a díla, výstřižky.
Pelc Antonín 67 1910–1967 (1973) 1,2 Doklady, korespondence, rukopisy, skicáře, fotografie, tisky a výstřižky. Archivní fond není přístupný pro nahlížení.
Pešina Jaroslav 131 1935–1985 0,12 Korespondence
Petrlík Bedřich 34 1917–1922 0,12 Korespondence
Petrová Eva 157 (1923) 1928–2012 7,68 Doklady, korespondence, rukopisy, fotografie, tisky a výstřižky. Archivní fond není přístupný pro nahlížení.
Podhajská Viléma (Minka) 29 1903–1961 0,12 Dokumentace díla, fotografie, výstřižky.
Pokorný Karel 82 1900–1962 0,4 Doklady, korespondence, kresby, fotografie osobní a díla, tisky a výstřižky.
Pokorný Václav 43 1931–1940 0,12 Rukopisy, kresby, výstřižky.
Preiss Pavel 150 1933–2007 9,96 Doklady, korespondence, rukopisy, fotografie, tisky a výstřižky. Archivní fond není přístupný pro nahlížení.
Preissig Vojtěch 21 1904–1940 0,24 Korespondence, tisky a výstřižky, fotografie díla, kresby.
Procházka Václav 158 1937–2005 0,36 Rukopisy, fotografie, korespondence, tisky. Archivní fond není přístupný pro nahlížení.
Prokop Jaroslav 161 1939–2017 1,2 Dokumentace k českým barokním umělcům.
Prousek Jan 63 1895–1912 0,12 Korespondence
Prucha Jindřich 12 1907–1914 (1980) 0,12 Korespondence, rukopisy.
Racek Miloslav 154 1925–1980 3,96 Rukopisy, fotografie, dokumentace k výtvarným umělcům, tisky a výstřižky. Archivní fond není přístupný pro nahlížení.
Reiner Martin 59 1948–1973 (1976) 0,12 Rukopisy, návštěvní knihy, korespondence.
Reinwald Karel 37 1916–1919 0,12 Korespondence, fotografie.
Richter Ludwig 127 1845–1884 (1936) 0,12 Korespondence, rukopisy, fotografie, dokumentace díla, tisky.
Říha Josef Karel 162 1893–1970 0,72 Doklady, korespondence, rukopisy, tisky, výstřižky, fotografie.
Roubalík Bohumír (Góda) 139 1845–1928 0,3 Rukopisy, kresby.
Salcman Martin 071 1934–1977 0,36 Korespondence, rukopisy, kresby, fotografie
Šaloun Ladislav 19 1889–1946 (1947) 0,72 Doklady, korespondence, dokumentace díla, fotografie.
Šámal Jindřich 069 1910–1971 (1977) 1,92 Korespondence, rukopisy, tisky a výstřižky
Schauer Antonín – Novák Jaroslav 126 1890–1940 (1966) 0,12 Korespondence
Schnirch Bohuslav 046 (1840) 1846–1901 (1976) 1,08 Doklady, korespondence, fotografie.
Siblík Jiří 141 1954–1987 0,6 Korespondence, dokumentace k výtvarným umělcům, tisky a výstřižky. Archivní fond je částečně přístupný pro nahlížení.
Šimon Tavík František 022 1904–1937 0,12 Korespondence, rukopisy.
Skrbek Jaroslav 004 1903–1950 0,12 Korespondence, fotografie.
Slavíček Antonín 002 1896–1910 (1960) 0,24 Korespondence, fotografie.
Smetana Jan 143 1943–1991 0,84 Deníky
Sochor Václav 008 1875–1935 (1957) 0,12 Doklady, korespondence, dokumentace k životu a dílu, kresby.
Sokol Koloman 085 1970–1984 0,12 Korespondence, fotografie. Archivní fond je částečně přístupný pro nahlížení.
Špillar Karel 072 (1854) 1894–1939 (1974) 0,24 Doklady, korespondence.
Štapfer Karel 032 1893–1965 0,24 Sbírka korespondence výtvarných umělců.
Štech Václav Vilém 051 1885–1969 0,48 Rukopisy, korespondence, fotografie.
Stefan Oldřich 068 1937–1964 0,27 Rukopisy, kresby, fotografie, výstřižky.
Štembera Petr 156 1970–1980 0,24 Dokumentace díla, tisky a výstřižky, rukopisy, fotografie. Archivní fond je částečně přístupný pro nahlížení.
Strachovský Josef 064 1872–1913 (2000) 0,28 Doklady, korespondence, skicáře, tisky a výstřižky.
Stretti Viktor 116 1885–1957 3,24 Doklady, korespondence, rukopisy, dokumentace života a díla, fotografie, tisky a výstřižky. Archivní fond je částečně přístupný pro nahlížení.
Stretti-Zamponi Jaromír 042 1897–1959 (1960) 0,24 Korespondence, rukopisy, výstřižky.
Štursa Jan 003 1897–1925 (1975) 1 Doklady, korespondence, fotografie.
Sucharda Stanislav 092 1877–1916 (1940) 0,6 Doklady, korespondence, dokumentace díla, kresby, fotografie, tisky a výstřižky.
Šváb Jaroslav 100 1917–1981 0,36 Doklady, korespondence, rukopisy, grafiky a plakáty.
Švabinský Max 007 1893–1962 (1989) 2 Doklady, korespondence, rukopisy, tisky a výstřižky, fotografie, dokumentace díla.
Syrový Josef 047 1911–1956 0,12 Rukopisy, fotografie, tisky a výstřižky.
Topič František 111 1890–1937 0,12 Korespondence
Tulka Josef 035 1873–1882 (1940) 0,12 Korespondence, fotografie.
Uprka Joža 076 1880–1939 (1980) 2,4 Korespondence, rukopisy, fotografie, tisky a výstřižky, plakáty, dokumentace díla, kartotéka díla.
Velínský Otakar 115 1932–1952 0,12 Účetní deníky.
Vera Alma de la 074 1895–1934 0,12 Rukopisy, výstřižky, fotografie.
Vosmík Čeněk 84 1880–1944 (1980) 0,96 Doklady, korespondence, tisky a výstřižky, fotografie osobní a díla.
Waldes Jindřich 101 (16. st.) 1912–1938 1,44 Dokumentace sbírky uměleckých předmětů, korespondence. Archivní fond není přístupný pro nahlížení (inventarizace).
Weber Ladislav 088 1930–1961 (1962) 0,24 Dokumentace sbírky uměleckých předmětů, korespondence, fotografie.
Zábranský Adolf 160 1909–1981 0,84 Doklady, korespondence, tisky a výstřižky. Archivní fond není přístupný pro nahlížení.
Zahel Adolf 133 1909–1958 (1959) 0,12 Korespondence.
Zeman Mirko 124 1934–1945 0,12 Korespondence
Ženíšek František 015 1889–1910 (1959) 0,12 Doklady, korespondence, fotografie.
Zívr Ladislav 138 1924–1980 1,56 Deníky, fotografie, korespondence.
Zrzavý Jan 159 1881-1979 0,5 Doklady, korespondence, rukopisy, tisky, výstřižky, fotografie.
Žufan Bořivoj 055 1926–1942 (1965) 0,12 Fotografie, návštěvní kniha z výstav.