Mgr. Markéta Kudláčová

Mgr. Markéta Kudláčová

Archivářka

Markéta Kudláčová absolvovala obor dějiny umění na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. V Archivu Národní galerie pracuje od roku 2013, od roku 2000 působila v NPÚ. K jejímu odbornému zájmu patří sepulkrální umění konce 19. století a zajímá se rovněž o české výtvarné umění v kontextu kulturního vývoje druhé poloviny 20. století. Průběžně publikuje především ve sborníku Epigraphica et Sepulcralia. V Archivu Národní galerie zpracovává sbírku plakátů, katalogů a fotografií.