Mgr. Dita Schulmeisterová

Mgr. Dita Schulmeisterová

Archivářka

Dita Schulmeisterová absolvovala obor Dějiny křesťanského umění na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy. Ve své diplomové práci se věnovala tématu Sorosových center současného umění a soukromých uměleckých galerií v Praze po roce 1989. V Archivu Národní galerie v Praze pracuje od roku 2019, kde se věnuje inventarizaci fondu NGP a to konkrétně 70. a 80. letům. V současnosti se také zabývá současným sochařstvím a sochou ve veřejném prostoru.