O zřizování obrazáren. Zápisky Viktora Barvitia...

19/1 2021
Koncem roku 2020 vyšla nová publikace O zřizování obrazáren. Zápisky Viktora Barvitia z Prahy z jeho cesty do Drážďan, Berlína a Mnichova roku 1883, kterou vydaly Státní umělecké sbírky Drážďany v úzké spolupráci s Archivem Národní galerie.  
Jedná se o ediční vydání rukopisu inspektora Obrazárny Společnosti vlasteneckých přátel umění Viktora Barvitia z roku 1883. Ten byl pověřen, aby naprojektoval v právě dokončované budově Rudolfina novou stálou expozici Obrazárny. Proto se v srpnu a září roku 1883 vypravil do Drážďan, Berlína a Mnichova, aby se seznámil s nejnovějšími způsoby řešení praktických záležitostí souvisejících s provozem galerií, a sepsal o tom podrobnou zprávu. Právě ta je nyní uložena v Archivu Národní galerie a její text tvoří hlavní část vydané publikace. Kolegové z archivu připravili a poskytli nasnímané náhledy rukopisu a zároveň přispěli studií k archivním pramenům k dějinám Obrazárny. Kniha byla sice vydána pouze v německém jazyce, nicméně digitalizovaný a přepsaný rukopis je možné si na webu prostudovat jak v německém originále, tak i v českém překladu. Ke stažení ZDE.
csm_98-577_EinrichtungGemaeldegalerien_d2192df2ee.jpg