Žena ve velkém: galerie získala díla Gastona Lachaise od Lachaise Foundation

Gaston Lachaise (1882 Paříž ⁠–⁠ 1935 New York) byl významným světovým sochařem, který zásadně přispěl k modernímu pojetí ženského aktu. Pocházel z Francie a po studiu na pařížské École des Beaux-Arts odešel v roce 1906 do Spojených států. Následoval Isabel Dutaud Nagle, Američanku, se kterou se seznámil v Paříži. Isabel se stala jeho celoživotní múzou a nevyčerpatelnou inspirací při zpodobení ženského těla. Lachaise ve svých sochách a kresbách, jež byly nedílnou součástí jeho tvorby, neúnavně hledal vyjádření ideálu La Femme ⁠–⁠ Ženy, který se vyznačoval monumentální tělesností. Brzy po svém příchodu do Spojených států se Lachaise etabloval jako americký sochař ⁠–⁠ byl znám coby autor portrétních bust a svými reliéfy vyzdobil také jeden z mrakodrapů v Rockefellerově centru. Svou tvorbou však zůstával spjat s tradicí francouzského moderního sochařství, jak ho představovalo dílo Augusta Rodina či Aristida Maillola.
Díky štědrému daru Lachaise Foundation je dílo sochaře Gastona Lachaise zastoupeno také v Národní galerii. Jedna plastika a osm kreseb jsou představeny v online sbírkách.