1100 let od zavraždění svaté Ludmily

Přesně před 1100 lety, 15/9 921, byla na hradě Tetín zavražděna kněžna Ludmila. První českou světici, manželku Bořivoje I. a babičku svatého Václava najdete vyobrazenou na mnoha dílech ze sbírek Národní galerie Praha.

Svatá Ludmila je jakožto žena prvního historicky doloženého Přemyslovce označována za předkyni většiny českých králů a královen. Její význam souvisí především se základy christianizace v českých zemích. V důsledku politických konfliktů ohledně budoucího směřování země si Ludmilina snacha, Drahomíra ze Stodor, objednala její vraždu. 15/9 roku 921 byla na hradě Tetín uškrcena a následně byla jako první česká žena prohlášena za svatou. Ludmila inspirovala mnoho legend o české historii 9. a 10. století a její odkaz zůstává živý dodnes. Čeští malíři ji v průběhu staletí zobrazovali různými způsoby a za použití různých stylů a ve sbírkách NGP proto najdete hned několik děl inspirovaných touto ženou. V expozici Středověké umění v Čechách a střední Evropa 1200⁠–⁠1550 se například můžete podívat na malbu svaté Ludmily zdobící rám Madony Lannovy z 15. století.

Josef-Tulka,-Smrt-sv.-Ludmily,-1873.jpeg
Josef Tulka, Smrt sv. Ludmily, 1873.