Intimita jako vzdor a další mezinárodní spolupráce