NGP On Air

Představujeme sérii pravidelných přednášek a diskuzí, kterými přenášíme diváky do prostředí umění skrze online platformy. 

3 pravidelné cykly:
― SOUČASNÉ UMĚNÍ A ARCHITEKTURA: poslední pondělí v měsíci
― SBÍRKY: druhé pondělí v měsíci
― VÝSTAVY: čtvrtek
NGP On Air | SOUČASNÉ UMĚNÍ A ARCHITEKTURA 

Série online diskuzí otevře téma dopadů aktuální pandemie na současné umění a architekturu. V pravidelném měsíčním cyklu uvedou kurátorky Sbírky moderního a současného umění NGP Helena Huber-Doudová a Adéla Janíčková střídavě obě tyto odvětví. Pozvaní hosté představí své probíhající, ale i zrušené projekty. Následná společná diskuze se zaměří na komplexní otázky, které mají za cíl nadnést nové přístupy v daném tématu, spíše nežli hledat cestu návratu k těm dosud známým.

NGP On Air | SBÍRKY

Cyklus online přednášek představí sbírky a sbírkové expozice kurátoři Národní galerie Praha. Prostřednictvím tematických celků budou reflektovat průběh roku v intencích přírodních změn, zvyků, náboženských tradic a významných historických výročí.

NGP On Air | VÝSTAVY
Pokračování pravidelných čtvrtečních online přednášek pod novým názvem NGP On Air | Výstavy. Kurátoři a edukátoři NGP, ale i různí hosté napříč obory, nabídnou širokou řadu témat a odborných komentářů zaměřených na aktuální výstavy konané v Národní galerii.
Více na našem Facebooku nebo Youtube kanále