140 let od narození Pabla Picassa

V pondělí 25/10 uplynulo 140 let od narození Pabla Ruize Picassa (25. října 1881 Malaga ⁠–⁠ 8. dubna 1973 Mougins).
Ve věku 25 let, tedy ve stejné době, kdy pracoval na iniciačním díle francouzského kubismu Avignonské slečny, namaloval Picasso autoportrét. Obraz nese zřetelné známky inspirace africkou plastikou, s níž se Picasso mohl seznámit v Muzeu etnografie v Trocadéru, ale také iberským uměním. Geometrizace tvarů, barevné zjednodušení i plošnost malby představují první fázi kubismu, v níž Picasso a Georges Braque kompletně přetvořili zažité způsoby zobrazování v evropském umění. Ostře řezané linie tváře a výrazně mandlový tvar očí podtrhují skulpturální zdroje malby. Stínování hrany nosu neslouží k vytvoření dojmu objemu, ale spíš ironizuje tradiční nástroje iluzivního malířství a nutí diváka zamyslet se nad samotnou podstatou čtení uměleckých děl. Obraz zakoupil do své sbírky Vincenc Kramář od Ambroise Vollarda v roce 1911. Kramářova sbírka představovala pro některé české umělce první kontakt s Picassovým dílem. Nejen Emil Filla, Antonín Procházka, Vincenc Beneš, Otto Gutfreund či Václav Špála, ale také umělci z okruhu avantgardního Devětsilu a řada dalších malířů, sochařů a architektů byli významně ovlivněni tvorbou Picassa, s jehož dílem se můžete setkat ve sbírkových expozicích 1796⁠⁠–⁠1918: Umění dlouhého století a 1918⁠⁠–⁠1938: První republika.
Pablo-Picasso,-Autoportrét,-1907.jpg
Pablo Picasso, Autoportrét, 1907.