Vyhlašujeme výběrové řízení na vedení Sbírky starého umění

Národní galerie Praha hledá vhodného uchazeče či uchazečku na pozici ředitele/ředitelky Sbírky starého umění.

Základními kvalifikačními předpoklady kandidátů jsou vědecká a kurátorská práce v oboru, odpovídající vysokoškolské vzdělání, odborné znalosti s důrazem na staré umění včetně vědeckých publikačních a kurátorských aktivit s mezinárodním přesahem v oblasti dějin umění či hmotné kultury. Národní galerie hledá silnou osobnost s rozvinutými organizačními schopnostmi, jejíž agenda bude sestávat mimo jiné z řízení činnosti sbírky, zajištění její ochrany a koncepce její dlouhodobé prezentace a dramaturgie.

Posouzením uchazečů bude pověřena komise odborníků.

Sbírka starého umění čítá více než 7 000 uměleckých předmětů. Náleží k ní vynikající fond děl české i středoevropské provenience především ze 14. až 16. století. Dále zahrnuje významný konvolut rané německé a nizozemské deskové malby a také fond italských primitivů převážně ze sbírky arcivévody Františka Ferdinanda d‘ Este.  

Do března tohoto roku vedl Sbírku starého umění švýcarský kunsthistorik Marius Winzeler, který pro NGP mimo jiné připravil stálou expozici Staří mistři nacházející se ve Schwarzenberském paláci. Dočasně byla vedením sbírky pověřena Štěpánka Chlumská.

Přihlášky do výběrového řízení lze podávat do 15. října 2021.

Nicolaas-Verkolje,-Mladík-nabízející-dívce-růži,-před-1710.jpg
Nicolaas Verkolje, Mladík nabízející dívce růži, před 1710