Nahlížení do archivního fondu Národní galerie v Praze (1945–1990) bylo omezeno